Ulin & Kun Sjukgymnastik/Fysioterapi

Akupunktur

Akupunkturen härstammar från kinesisk traditionell medicin. Flera tusen år gamla kunskaper finns beträffande akupunkturens smärtlindrande verkan.

Efter att socialstyrelsen 1984 gav sitt godkännande att använda akupunktur som behandlingsmetod mot smärta har metoden utvecklats inom den västerländska medicinen och är idag en vedertagen behandlingsform.

Tunna sterila engångsnålar i kirurgiskt stål används. El-akupunktur används ibland för att på så sätt öka effekten, där en el-stimulator med svaga strömmar ansluts till nålarna.

Antalet nålar som används vid akupunkurbehandling skiljer från fall till fall beroende på diagnos och smärttillstånd, 4-12 nålar är vanligt.

Behandlingen tar ca 30 minuter. Förbättring bör märkas efter 5-6 behandlingar men vid långvariga smärtsyndrom kan 8-10 behandlingar krävas.

Biverkningar vid akupunktur är relativt ovanliga. Den vanligaste biverkan är trötthet. Efter de första behandlingarna kan ökad smärta eller lätt illamående inträffa vilket inte är negativt för behandlingsresultatet.