Ulin & Kun Sjukgymnastik/Fysioterapi

Idrottsmedicin

Med idrottsmedicin menar man den typ av skador som uppkommit i samband med någon form av aktivitet, motion eller elitidrott. Behandlingen ser olika ut beroende på diagnos och individ. Rörlighet, styrka, balans, kroppsmedvetenhet och koordination tränas. Målet är att på snabbast möjliga tid återfå idrottaren/motionären till samma funktion som innan skadan inträffade.