Ulin & Kun Sjukgymnastik/Fysioterapi

Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ)

KFÖ är ett specialområde inom fysioterapin. Med hjälp av KFÖ går det att behandla olika slags ödem men huvudindikationen är lymfödem. Orsakerna till ett lymfödem kan vara primära (medfödd utvecklingsstörning eller svaghet i lymfsystemet) eller sekundära (borttagande och bestrålning av lymfkörtlar, andra omfattande operationer, trauma eller upprepade infektioner.

KFÖ består av två faser:
Fas 1: Minska ödemet
Fas 2: Bibehålla ödemreduktionen.

KFÖ består av fyra grundpelare
1. Manuellt lymfdränage
2. Kompression (bandagering och kompressionsprodukter)
3. Motion och rörelseövningar
4. Hudvård