Ulin & Kun Sjukgymnastik/Fysioterapi

TENS & NMES

TENS
Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) används för att lindra smärta vid vävnadsskada och/eller nervskada. Vid en TENS-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem.


NMES
Neruro-Muskulär Elektrisk Stimulering (NMES) kan användas vid perifier eller central nervskadaför att skapa motoriska responer hos patienter med förlorad eller nedsatt förmåga till viljemässig muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och brukar kombineras med aktiv träning av styrka, rörlighet , koordination och funktionell träning.